Day: November 9, 2020

ໂປຼໂມຊັ່ນທ້າຍປີ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ຄົບຮອບ 28 ປີ ແລະ ເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າໂປຼໂມຊັ່ນທ້າຍປີ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ຄົບຮອບ 28 ປີ ແລະ ເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ

ໂປຼໂມຊັ່ນທີ 1 : ນຳລົດມາຂັດສີໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ເງົາງາມຂຶ້ນ ຫຼຸດ 50% ຈາກລາຄາ 600.000 ກີບ ເຫຼືອພຽງ 300.000 ກີບເທົ່ານັ້ນ ໂປຼໂມຊັ່ນທີ 2 : ເມື່ອທ່ານນຳລົດເຂົ້າມາສ້ອມສີ ຫຼື ສະເພາະຈຸດ ຖ້າບໍ່ແລ້ວພາຍໃນ 2 ມື້ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເກັບເງິນທ່ານເລີຍ ໂປຼໂມຊັ່ນທີ 3 : ເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການ ຄົບ 2 [...]