Banlao.la EXPO 2020 (04-06/12/2020)

ພົບກັນໃນງານ Banlao.la EXPO 2020 ວັນທີ 04-06 ທັນວາ 2020 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ5)
ຊື້ ຫຼື ຈອງລົດພາຍໃນງານ ຮັບຊຸດຂອງແຖມ Limited ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ
ມາພ້ອມດອກເບ້ຍເລີ້ມຕົ້ນ 0,52% ພ້ອມຮັບປະກັນຄຸນນະພາບລົດໃໝ່ FREE ຄ່າແຮງງານເຊັກໄລຍະ 3 ປີ ຫຼື 100.000 ກິໂລແມັດ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*