Body & Paint

ໂປຼໂມຊັ່ນທ້າຍປີ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ຄົບຮອບ 28 ປີ ແລະ ເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ

🔴 ໂປຼໂມຊັ່ນທີ 1 : ນຳລົດມາຂັດສີໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະ ເງົາງາມຂຶ້ນ ຫຼຸດ 50% ຈາກລາຄາ 600.000 ກີບ ເຫຼືອພຽງ 300.000 ກີບເທົ່ານັ້ນ
🔴 ໂປຼໂມຊັ່ນທີ 2 : ເມື່ອທ່ານນຳລົດເຂົ້າມາສ້ອມສີ ຫຼື ສະເພາະຈຸດ ຖ້າບໍ່ແລ້ວພາຍໃນ 2 ມື້ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເກັບເງິນທ່ານເລີຍ
🔴 ໂປຼໂມຊັ່ນທີ 3 : ເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການ ຄົບ 2 ລ້ານກີບ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຄູປອງລຸ້ນໂຊກ 1 ໃບ ຂອງລາງວັນມີຫຼາຍກວ່າ 400 ລາງວັນ
🚗 ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາຍັງມີລົດຮັບສົ່ງທ່ານ ເຖິງ ບ້ານ ຫຼື ຫ້ອງການ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີກດ້ວຍ
ເລີ້ມແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ 23 ທັນວາ 2020 ນີ້