History

ທ່ານ ວິລະຈິຕ ພິລາພັນເດຊ

Mr. Virachit Philaphandeth

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ແລະ ທັງເປັນປະທານ ບໍລິສັດ 1992-2002 ປັດຈຸບັນເປັນປະທານທີ່ປຶກສາ
———————-
Company Founder and President 1992-2002 Present is Chairman

ທ່ານ ເຂັມຊາດ ພິລາພັນເດຊ

Mr. Khemsarth Philaphandeth

ປະທານ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ 2003 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ
———————-
President 2003 to Present

ທ່ານ ປະສາດໄຊ ພິລາພັນເດຊ

Mr. Pasatxay Philaphandeth

ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ 1992 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ
———————-
Managing Director 1992 to Present

ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ

Mr. Yasuo Philaphandeth

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ 2008 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ
———————-
Deputy Managing Director 2008 to Present

ບໍລິສັດ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງວັນທີ 07/10/1992
LAO TOYOTA SERVICE CO., LTD Established 07/10/1992

ຮູບແບບທຸລະກິດ/Line of Business

ສູນຈຳໜ່າຍລົດ ໂຕໂຢຕ້າ, ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ສູນຈຳໜ່າຍອາໄຫຼ່ແທ້ ໂຕໂຢຕ້າ, ສູນສ້ອມແປງຕົວຖັງ ແລະ ສ້ອມສີ

Toyota Authorized Dealer (Sale, Service, Spare Part, Body and Paint)

ບໍລິສັດ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ (ປັດຈຸບັນ)
LAO TOYOTA SERVICE CO., LTD (Present)

ບໍລິສັດ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ສາຂາ ສີໂຄດຕະບອງ (ປັດຈຸບັນ)
LAO TOYOTA SERVICE CO., LTD Sikhottabong Branch (Present)

ວັນທີ 07 ຕຸລາ 2012 ພິທີມອບຫຼຍນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ I ໂດຍພະນະທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ມອບ