LAO TOYOTA

  ສະໝັກພະນັກງານ
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ   15/12/2014
 
   
   
 

ບໍລິສັດ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຈຳນວນຫລາຍຕຳແໜ່ງ

ທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ເອົາຟ້ອມສະໝັກໄດ້ທີ່ຝ່າຍບຸກຄົນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ
ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ (ທົ່ງຂັນຄຳ) ແລະ ສາຂາ ສີໂຄດຕະບອງ (ບ້ານ ນາແຮ່)
ໂທ: 1400 ຕໍ່ຝ່າຍບຸກຄົນ.
ເລີ້ມ 15/12/2014 ເຖິງ 30/12/2014
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
  News last
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 15/12/2014
  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ່ວນ 10/09/2014
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::