laotoyotaservice Company Profile

Company Profile

ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 07 ຕຸລາ 1992 
ຮູບແບບທຸລະກິດ ເປັນສູນຈຳໜ່າຍລົດໂຕໂຢຕ້າ, ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ສູນຈຳໜ່າຍອາໄຫຼ່ແທ້ໂຕໂຢຕ້າ, ສູນສ້ອມແປງຕົວຖັງ ແລະ ສ້ອມສີ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທົ່ງຂັນຄຳ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ : 97 ຖະໜົນ ທົ່ງຂັນຄຳ, ບ້ານ ທົ່ງຕູມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ

ສາຂາ ສີໂຄດຕະບອງ : ຖະໜົນ ຫຼວງພະບາງ (13 ເໜືອ), ບ້ານ ນາແຮ່, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດຂອງລູກຄ້າ ຄືຄວາມບຸກບືນເຖິງທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ

Highest Level of Customer Satisfaction is Our first Priority with Staff effort